ޢުމްދަތުލް އަޙްކާމް – ކިތާބުއް ޠަހާރާ

ޢުމްދަތުލް އަޙްކާމް

ކޮންމެ އަންގާރ ދުވަހެއްގެ ރޭ އިޝާ ނަމާދަށް ފަހު
މަސްޖިދް ރަޝީދު
ހުޅުމާލެ

ލައިވްކޮށް އަޑު އެހުމަށް ވައިބަރ ގުރޫޕަށް ޖޮއިންކޮށްލައްވާ

Similar Posts