ޢުމްދަތުލް އަޙްކާމް – ކިތާބުއް ޠަހާރާ

ޢުމްދަތުލް އަޙްކާމް

ދަރުސް-30 ހުއްފުގައި ފެންފުހުން (3)
ދަރުސް-29 ހުއްފުގައި ފެންފުހުން (2)
ދަރުސް-28 ހުއްފުގައި ފެންފުހުން (1)

ކުރީގެ ދަރުސްތައް

ކޮންމެ އަންގާރ ދުވަހެއްގެ ރޭ އިޝާ ނަމާދަށް ފަހު
މަސްޖިދް ރަޝީދު
ހުޅުމާލެ

ލައިވްކޮށް އަޑު އެހުމަށް ވައިބަރ ގުރޫޕަށް ޖޮއިންކޮށްލައްވާ

Similar Posts