ޝެއިޚް أَبُو أَنَس مُحَمَّدُ حَسَن حَفِظَهُ الله ގެ ތަޢުރީފް

އަހަރެމެންގެ ޝެއިޚް أبو أنس محمد حسن حفظه الله އަކީ ސަލަފީ ދަޢުވަތު މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މަދު ޝެއިޚުންގެ ތެރެއިން ޝެއިޚެކެވެ. ޝެއިޚް أبو أنس ކިޔަވާވިދާޅުވީ މަދީނާ ޔުނިވާސިޓީ އިންނެވެ. ޝެއިޚް ވަނީ މަދީނާ ޔުނިވާސިޓީގެ كلية الدعوة وأصول الدين ފެކަލްޓީއިން ޑިގްރީ ހާޞިލްކޮށްފައެވެ. އަދި ޔުނިވާސިޓީއިން ކިޔެވުމުގެ އިތުރަށް، މަދީނާގައި ސަލަފީ މަޝައިޚުންގެ މަޖްލިސްތަކުގައި އިށީންދެ ގިނަ އަހަރުތަކެއްވަންދެން ޢިލްމު ހާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ. އިތުރަށް ކިޔާލުމަށް... 

ޢުމްދަތުލް އަޙްކާމް

ކޮންމެ އަންގާރަ ދުވަހެއްގެ ރޭ އިޝާނަމާދަށް ފަހު
މަސްޖިދް ރަޝީދު
ހުޅުމާލެ

ސީރަތް ކުލާސް

ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 20:15 ގައި
އޮންލައިންކޮށް

ކެތްތެރިވުމުގެ ޤަވައިދު

ކޮންމެ ބުދަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 20:30 ގައި
އޮންލައިންކޮށް

އުސޫލް އިމާން

ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ ރޭ އިޝާނަމާދަށް ފަހު
ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް
މާލެ

ދަރުސްތައް އޮންލައިންކޮށް އަޑުއެއްސުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ވައިބަރ ކޮމިއުނީޓީއަށް ޖޮއިންކުރައްވާ

ކަނޑުގެ ފޮނުހާގިނަ
ވަޅަށްވެއްޓި މަރުވި މީހާ
ކޮންފަދަ ބޮޑު ފާފައެއް