ޝެއިޚް أَبُو أَنَس مُحَمَّدُ حَسَن حَفِظَهُ الله ގެ ތަޢުރީފް

އަހަރެމެންގެ ޝެއިޚް أبو أنس محمد حسن حفظه الله އަކީ ސަލަފީ ދަޢުވަތު މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މަދު ޝެއިޚުންގެ ތެރެއިން ޝެއިޚެކެވެ. ޝެއިޚް أبو أنس ކިޔަވާވިދާޅުވީ މަދީނާ ޔުނިވާސިޓީ އިންނެވެ. ޝެއިޚް ވަނީ މަދީނާ ޔުނިވާސިޓީގެ كلية الدعوة وأصول الدين ފެކަލްޓީއިން ޑިގްރީ ހާޞިލްކޮށްފައެވެ. އަދި ޔުނިވާސިޓީއިން ކިޔެވުމުގެ އިތުރަށް، މަދީނާގައި ސަލަފީ މަޝައިޚުންގެ މަޖްލިސްތަކުގައި އިށީންދެ ގިނަ އަހަރުތަކެއްވަންދެން ޢިލްމު ހާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ. 

ތިން އުޞޫލް

ކޮންމެ އަންގާރަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 20:15 ގައި

ސީރަތް ކުލާސް

ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 20:15 ގައި

ކިތާބުލް ޖަނާއިޒް

ކޮންމެ ބުދަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 20:15 ގައި

އުސޫލް އިމާން

ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 20:15 ގައި

ދަރުސްތައް އޮންލައިންކޮށް އަޑުއެއްސުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ވައިބަރ ކޮމިއުނީޓީއަށް ޖޮއިންކުރައްވާ