ޝެއިޚް أَبُو أَنَس مُحَمَّدُ حَسَن حَفِظَهُ الله ގެ ތަޢުރީފް

އަހަރެމެންގެ ޝެއިޚް أبو أنس محمد حسن حفظه الله އަކީ ސަލަފީ ދަޢުވަތު މި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މަދު ޝެއިޚުންގެ ތެރެއިން ޝެއިޚެކެވެ. ޝެއިޚް أبو أنس ކިޔަވާވިދާޅުވީ މަދީނާ ޔުނިވާސިޓީ އިންނެވެ. ޝެއިޚް ވަނީ މަދީނާ ޔުނިވާސިޓީގެ كلية الدعوة وأصول الدين ފެކަލްޓީއިން ޑިގްރީ ހާޞިލްކޮށްފައެވެ. އަދި ޔުނިވާސިޓީއިން ކިޔެވުމުގެ އިތުރަށް، މަދީނާގައި ސަލަފީ މަޝައިޚުންގެ މަޖްލިސްތަކުގައި އިށީންދެ ގިނަ އަހަރުތަކެއްވަންދެން ޢިލްމު ހާޞިލްކޮށްފައިވެއެވެ. އިތުރަށް ކިޔާލުމަށް... 

ޢުމްދަތުލް އަޙްކާމް

ކޮންމެ އަންގާރަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 20:15 ގައި
މަސްޖިދް ރަޝީދު
ހުޅުމާލެ

ސީރަތް ކުލާސް

ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 20:15 ގައި
އޮންލައިންކޮށް

ދިހަ ސަހާބިން

ކޮންމެ ބުދަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 20:15 ގައި
އޮންލައިންކޮށް

އުސޫލް އިމާން

ކޮންމެ އާދިއްތަ ދުވަހެއްގެ ރޭ 20:15 ގައި
ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް
މާލެ

ދަރުސްތައް އޮންލައިންކޮށް އަޑުއެއްސުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ވައިބަރ ކޮމިއުނީޓީއަށް ޖޮއިންކުރައްވާ