އުފާވެރި ހަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 10 ޞަޙާބީން

ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަމުގެ އުފާވެރި ހަބަރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި 10 ޞަޙާބީން

أبو بكر الصديق رضي الله عنه

عمر بن خطاب رضي الله عنه

عثمان بن عفان رضي الله عنه

علي بن أبي طالب رضي الله عنه

ސަޢްދު ބިން އަބީ ވައްޤާސް رضي الله عنه

ޢަބްދުއްރަޙްމާން ބިން ޢައުފް رضي الله عنه

ސަޢީދު ބިން ޒައިދު رضي الله عنه

ޡަލްޙަ ބިން ޢުބައިދުއްﷲ رضي الله عنه

އައްޒުބައިރް ބިން އަލް-އައްޥާމް رضي الله عنه

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބުދަ ދުވަހު 2015ގައި
ލައިވް ކޮށް ދަރުސް އަޑުއެހުމަށް ވައިބަރ ގުރޫޕަށް ވަންނަވާ


Similar Posts