الله تعالى ގެ ރިވެތިވެގެންވާ ނަންފުޅުތައް

ދަރުސް ދެއްވީ ޝެއިޚް އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ޙަސަން  حَفِظَهُ الله

ދަރުސް-1

ކޮންމެ ބުރާސްފަތި ދުވަހެއްގެ ރޭ 20:30 ގައި
އޮންލައިންކޮށް

ދަރުސްތައް އޮންލައިންކޮށް އަޑުއެއްސުމަށް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ވައިބަރ ކޮމިއުނީޓީއަށް ޖޮއިންކުރައްވާ

Similar Posts